Územně plánovací podklady a dokumentace jsou pořizovány obcemi jako nástroj, který vytvoří předpoklady a podmínky k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zajistí podmínky pro harmonický rozvoj území, soulad mezi jednotlivými činnostmi v území a přitom omezí na přípustnou míru jejich negativní vlivy tak, aby byla zajištěna kvalita životního a obytného prostředí.

  • Územně plánovací podklady

Územně plánovací podklady tvoří územně analytické podklady (ÚAP), které se v odpovídajícím měřítku pořizují pro správní obvody obcí s rozšířenou působností nebo pro území krajů. Dále je tvoří územní studie, které ověřují možnosti a podmínky změn v území. Nejčastěji jsou podkladem k pořizování územně plánovací dokumentace obcí, tj. územních plánů, jejich změně a pro rozhodování v území.

  • Územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace má tři podoby odpovídající míře podrobnosti, měřítka a velikosti území, pro které se zpracovávají. Územní jednotlivých krajů v České republice jsou řešeny v zásadách územního rozvoje. Území správních obvodů obcí řeší jednotlivé územní plány. Podrobné podmínky pro využití pozemků, pro umístění a prostorové uspořádání staveb v řešené ploše mohou být stanoveny regulačním plánem.

  • Zpracování dokumentace naším atelierem

Atelier "AURUM" s.r.o. se zaměřuje na zpracování územních plánů měst a obcíregulačních plánů a územních studií. Členy našeho kolektivu jsou autorizované osoby, které mohou vykonávat tyto služby, které jsou zařazeny mezi  vybrané činnosti ve výstavbě a mohou je tedy vykonávat pouze fyzické osoby s autorizačním oprávněním. Podrobnější informace o nabízených službách naleznete na stránkách, které se jim věnují jednotlivě:

ÚPD - Územně plánovací dokumentace:

ÚPP - Územně plánovací podklady:

Zpracování ÚPD A ÚPP je naší hlavní pracovní náplní - nabízíme zkušenosti, odbornost a kvalitní zpracování.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti