Upravit stránku

Ateliér "AURUM" s.r.o. vznikl v roce 1991. Zakládajícími členy byli bývalí pracovníci Útvaru hlavního architekta města Pardubice. V současné době má ateliér pět kmenových pracovníků. V organizaci působí autorizovaný architekt se všeobecnou působností (A.0), jeden stavební inženýr, který je autorizovaným architektem v oboru architektura (A.1) a dva architekti bez autorizace.

Ateliér "AURUM" s.r.o. má oprávnění k projektové činnosti včetně činnosti na úseku urbanismu a územního plánování, který je těžištěm pracovní náplně. Projektová činnost je dále zaměřena do oblastí inženýrských staveb (dopravní stavby a stavby technické infrastruktury), pozemních staveb, inženýrské činnosti a dalších.

Atelier AURUM, s.r.o. je především zpracovatelem územně plánovacích dokumentací a podkladů - územních plánů měst a obcí, regulačních plánů a urbanistických studií obcí.

Atelier AURUM, s.r.o. okruh své činnosti ale neustále rozšiřuje; mimo urbanistických a architektonických studií a projektů zpracovává strategické rozvojové dokumenty obcí - strategické plány obcí a mikroregionů.

Atelier AURUM, s.r.o. zpracoval již celou řadu Programů obnovy venkova a pomohla tak mnoha obcím k získání dotací na jimi plánované akce.

Atelier AURUM, s.r.o. nabízí zpracování projektů dopravních a inženýrských staveb.

Atelier AURUM, s.r.o. zajišťuje inženýrskou činnost pro investory a pořizovatelský servis pro obce.

Atelier AURUM, s.r.o. nabízí poradenskou a konzultační činnost v oboru architektura, územní plánování, urbanismus, technická infrastruktura a dopravní problematika.

Atelier AURUM, s.r.o. nabízí zpracování dokumentace jak klasickým způsobem, tak v digitální podobě.

Atelier AURUM, s.r.o. jako obchodní partner firmy G Plus, s.r.o. zajišťuje předání projektové dokumentace ve všech běžných grafických formátech, event. zpracování dokumentace ve formě internetové prezentace.

Atelier AURUM, s.r.o. je zapsán v Obchodním rejstříku. Úplný výpis z obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové naleznete zde.

Nahoru