Upravit stránku

Změna č. 1 Územního plánu Červená Voda - upravení návrhu změny pro veřejné projednání

Na základě vyhodnocení výsledků projednání (společného jednání) a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území jsme zpracovali Upravený návrh Změny č. 1 Územního plánu Červená Voda. Tento upravený návrh bude projednán na veřejném projednání.

O termínu konání veřejného projednání a o možnostech podání námitek a uplatnění připomínek budete unformováni na úřední desce obce Červená Voda.

Nahoru