Upravený návrh Územního plánu Čtyřkoly bude projednán na opakovaném veřejném projednání

 

Dokončili jsme upravení návrhu Územního plánu Čtyřkoly. Úpravy byly provedeny na základě vyhodnocení výsledků veřejného projednání, kdy bylo pořizovatelem konstatováno, že se jedná o podstatnou úpravu návrhu ÚP a v souladu s ust. § 53 odst. 2 stavebního zákona je návrh nutné v rozsahu provedených úprav projednat na opakovaném veřejném projednání.

Opakované veřejné projednání se uskuteční ve čtvrtek 14. července 2022 v 16 hodin na Obecním úřadu Čtyřkoly.

Byla vydána Změna č. 2 Územního plánu Opatovice nad Labem

Zastupitelstvem obce Opatovice nad Labem byla dne 31. 5. 2022 vydána Změna č. 2 Územního plánu Opatovice nad Labem, a to jako v pořadí druhá změna ÚP. Dnes byla na úřední desce zveřejněna veřejná vyhláška, kterou se oznamuje vydání změny ÚP a dále se jejím prostřednictvím doručuje úplná dokumentace opatření obecné povahy včetně odůvodnění a dokumentace úplného znění Územního plánu Opatovice nad Labem po Změně č. 2.

Doručením této veřejné vyhlášky Změna č. 2 ÚP Opatovice nad Labem nabyde své účinnosti.

Podrobný popis souladu stavebního záměru soukromého investora s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování

Pro soukromého investora jsme zpracovali podrobný popis souladu jeho záměru s územně plánovací dokumentací, a to jako základní podklad pro zpracování souhrnné technické zprávy. V této části "B" dokumentace je nutné tento podrobný popis údajů o souladu stavby s ÚPD, s cíli a úkoly územního plánování, vč. informace o vydané územně plánovací dokumentaci uvést, a to v souladu s požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

Nabytí účinnosti Územního plánu Velké Opatovice

Dne 4. 3. 2022 nabyl účinnosti územní plán Velké Opatovice. Na této zakázce pro město, které leží na severním okraji Jihomoravského kraje, jsme pracovali od roku 2018, kdy byly zahájeny práce na doplňujících průzkumech a rozborech. Následovalo zpracování návrhu ÚP pro společné jednání, kdy součástí této fáze procesu bylo z naší strany i zpracování příslušných částí vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území. Následovalo upravení návrhu pro veřejné projednání, které se konalo v roce 2021. Poslední fází byla úprava návrhu územního plánu pro vydání ÚP zastupitelstvem města, která nebyla pořizovatelem vyhodnocena jako úprava podstatná (nebylo tedy nutné opakovat veřejné projednání návrhu ÚP).
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti