Upravit stránku

3. etapa pořízení územního plánu


Tato etapa probíhá v několika krocíchNejprve se návrh územního plánu projednává za účasti pořizovatele, dotčených orgánů a sousedních obcí na společném jednání a dále je nutné posouzení návrhu ÚP krajským úřadem. Pokud tato část proběhne úspěšně, navazuje část projednání za účasti veřejnosti.

Projednání návrhu ÚP je tedy v našem přehledu rozděleno do dvou částí:


předchozí etapy: 1. etapa - Zadání ÚP -> 2. etapa - Zpracování návrhu ÚP

následující etapa: 4. etapa - Schválení a vydání ÚP

Nahoru