Řízení o územním plánu (veřejné projednání)

O upraveném a posouzeném návrhu územního plánu se koná veřejné projednání. K veřejnému projednání přizve jednotlivě obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány a sousední obce (30 dnů předem), ostatním se návrh doručuje veřejnou vyhláškou společně s oznámením o konání veřejného projednání.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání mohou být uplatněny připomínky a námitky. Připomínky může uplatnit každý, námitky mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti.

Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem vyhodnotí výsledky projednání a zpracuje návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu.
Pokud je to nezbytné, zajistí pro obec úpravu návrhu územního plánu v souladu se stanovisky dotčených orgánů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů. Po veřejném projednání, pokud je to nezbytné, je návrh ÚP upraven. Pokud se nejedná o podstatné úpravy následuje vydání územního plánu zastupitelstvem.

Dojde-li na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu, je znovu posouzen příslušnými úřady a v rozsahu provedených úprav se koná opakované veřejné projednání.

Na základě projednání může být nutné návrh územního plánu přepracovat. V tomto případě zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem pokyny pro zpracování nového návrhu ÚP, které musí být schváleny zastupitelstvem příslušné obce a celý proces zpracování návrhu územního plánu a jeho projednání se opakuje.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti