Upravit stránku

4. etapa pořízení územního plánu


Pořizovatel předkládá zastupitelstvu příslušné obce návrh na vydání územního plánu s jeho odůvodněním.
V případě, že s ním zastupitelstvo obce nesouhlasí, vrátí předložený návrh pořizovateli se svými pokyny k úpravě a novému projednání nebo jej zamítne.

V případě, že zastupitelstvo obce s návrhem souhlasí je územní plán vydán formou opatření obecné povahy.


předchozí etapy: 1. etapa - Zadání ÚP -> 2. etapa - Zpracování návrhu ÚP -> 3. etapa - Projednání návrhu ÚP

Nahoru