Rozhodnutí o pořízení územního plánu a zadání územního plánu

1. etapa pořízení územního plánu


Návrh na pořízení územního plánu

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce na základě návrhu na pořízení územního plánu. 
Návrh na pořízení územního plánu podává navrhovatel (viz. §44 SZ) u obce pro jejíž území se ÚP pořizuje. Pořizovatel (např. odbor územního plánování nebo odbor ÚP obce s rozšířenou působností tento návrh posoudí(úplnost, soulad s právními předpisy) a splňuje-li stanovené náležitosti, tak jej předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce příslušné k vydání ÚP. O výsledku jednání zastupitelstva o tomto návrhu obec informuje navrhovatele a úřad územního plánování.

Identický postup se aplikuje i v případě návrhu na změnu (platného) územního plánu.


Chcete podat "návrh na změnu územního plánu"?  Správně podaný návrh musí pořizovatel převzít, posoudit a pokud splňuje stanovené náležitosti, bezodkladně ho předloží k rozhodnutí zastupitelstvu obce. Zatupitelstvo o něm jedná a je na uvážení tohoto orgánu obce, zda o pořízení změny rozhodne a změnu pořídí či nikoliv.

Návrh se všemi zákonnými náležitostmi pro Vás připravíme. V případě zájmu o tuto službu nás kontaktujte!


Zadání územního plánu

Na základě rozhodnutí zastupitelstva obce o pořízení územního plánu pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje návrh zadání územního plánu. Pořizovatel zašle návrh zadání územního plánu dotčeným orgánům, sousedním obcím a krajskému úřadu, zajistí zveřejnění návrhu zadání územního plánu a jeho vystavení k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o projednávání zadání na úřední desce. V uvedené lhůtě může každý uplatnit své připomínky.
Na základě uplatněných požadavků a podnětů pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej zastupitelstvu obce ke schválení. Zadání územního plánu schvaluje zastupitelstvo obce, pro jejíž území je územní plán pořizován.
V odůvodněných případech nebo z podnětu dotčeného orgánu může zastupitelstvo obce uložit v zadání zpracování variantního řešení návrhu územního plánu (ověřujícího řešení územního plánu ve více než jedné variantě).

Identický postup se aplikuje i v procesu změny územního plánu resp. v případě Zadání změny územního plánu.

 


následujicí etapy: 2.etapa - Zpracování návrhu ÚP -> 3. etapa - Projednání návrhu ÚP -> 4.etapa - Schválení a vydání ÚP


Dotazy k zadání ÚP pokládejte zde:

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti