Upravit stránku
Programy obnovy venkova jsou zpracovávány pro obce v zájmu podpory svébytných hodnot venkova. Ve spolupráci se zástupci samosprávy, ale i obyvatel obce jsou formulovány programy, které na několik příštích let stanoví priority v jednotlivých oblastech činnosti a života obce. K dosažení výsledků pak obec využívá především svých vlastních sil, ale také dotací, které na základě zpracovaného materiálu a zapojení obce do Programu obnovy venkova, může obec získat.
Nahoru