Upravit stránku

Poskytujeme konzultační a poradenskou činnost v oborech územního plánování a stavebního řádu.

Dle dohody s klientem připravujeme písemné dokumenty (návrhy, žádosti apod.), komunikujeme s úřady, poskytujeme klientovi úzkou součinnost a odbornou podporu při předprojektové i projektové přípravě záměru.

Pro klienty zpracováváme analýzu podmínek, které pro něj vyplývají z příslušné územně plánovací dokumentace, a které zásadním způsobem ovlivňují možnosti využívání pozemků.

Poměrně častu využívanou službou je příprava kompletního návrhu na pořízení změny územního plánu dle požadavků vyplývajících z příslušných ustanovení stavebního zákona, s podrobným odůvodněním záměru. Součástí přípravy je i zajištění stanovisek, které je nutno k návrhu na pořízení změny územního plánu doložit.

Nahoru