Upravit stránku

Je zajišťována pro konkrétní investory na konkrétní akce, nabízena je společně se zpracováním projektové dokumentace. Zahrnuje projednání dokumentace, vyjádření dotčených orgánů státní správy, správců sítí a náležitosti nutné k vydání územního či stavebního povolení.

Provádíme i stavební či autorský dozor.

Nahoru