Objednatelem této zakázky je obec Česká Metuje.

Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace je Městský úřad Náchod - Odbor výstavby a územního plánování.


Na tomto územním plánu jsme začali pracovat v roce 2009. Návrh územního plánu jsme dokončili v únoru roku 2010. V průběhu tohoto roku bylo zahájeno projednání návrhu územního plánu. V březnu 2011 jsme objednateli předali třetí etapu zakázky tj. upravený návrh územního plánu po společném jednání. Následovat bude řízení o územním plánu - veřejné projednání.

Územní plán řeší správní území obce Česká Metuje (leží severozápadně od Police n/Metují), které je tvořené třemi katastry – Česká Metuje, Metujka a Skalka u České Metuje – a leží v něm čtyři sídla – Česká Metuje, Metujka, Skalka a Vlásenka.

Určujícími prvky obce jsou hluboká údolí vodotečí – Metuje a Vlásenky a s nimi paralelní komunikace II. a III. třídy, podél kterých je soustředěna většina zástavby. V části Skalka je horní tok Vlásenky doprovázen místní komunikací, která jako účelová cesta pokračuje lesním masivem až k další dominantě – Skály a dále Adršpašsko – teplické skály (již mimo řešené území).

Zástavba

Zástavba historicky vznikala podél vodotečí, v rozvolněné struktuře typické pro vesnice v tomto regionu. V centrální části České Metuje venkovská stavení v drobnější struktuře zastavění vznikala v údolní části, větší venkovské usedlosti charakteristického dvorcového typu leží na plošinách nad údolím v návaznosti na pole. Novodobým urbanizačním prvkem je trasa železnice, procházející po východní hranici zástavby.

Obec Česká Metuje spravuje rozsáhlé území ležící mezi přírodně významnými lokalitami – na severu to jsou Adršpašsko–teplické skály, na východě lesní masiv stolové hory Ostaš, na jihu a západě Stárkovské bučiny

Řešené území je součástí CHKO Broumovsko a CHOPAV Polická pánev.

Dotazy na tuto dokumentaci pokládejte prostřednictvím tohoto formuláře. Rádi Vám odpovíme.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti