Upravit stránku

Objednatelem zakázky je obec Trnávka.

Pořizovatelem této územně plánovací dokumentace je Zdeněk Zakl.

dubnu 2010 jsme dokončili tuto zakázku předáním 3. etapy - upravený Návrh Změny č.1 ÚPO Trnávka.

Kontaktní formulář

Nahoru