Územní plán města Pardubice je naší největší zakázkou z hlediska náročnosti řešené problematiky, rozsahem dokumentace a velikostí řešeného území. Dlouhodobě spolupracujeme s pořizovatelem územního plánu -  Magistrátem města Pardubic na vývoji tohoto dokumentu a to od roku 1995, kdy byly započaty práce na prvních etapách. 

Platný Územní plán města Pardubice byl jako celek schválen v roce 2001. Od té doby byla zpracována řada dílčích změn na základě žádostí vlastníků nemovitostí a města. Naše společnost byla zpracovatelem Změn I., II., III., IV, V., VI., VI.A, VII., VII.A, VIII., IX. a XII. Nejpodstatnější změnou byla dílčí korekce řešení dopravního systému města řešená ve Změnách VI. Tyto byly dokončeny a následně vydány v roce 2010.

Oficiální webovou prezentaci tohoto dokumentu naleznete zde na oficiálních internetových stránkách Statutárního města Pardubice.


květnu 2010 jsme dokončili  zakázku XII. Změna ÚPM Pardubice.

červnu 2010 jsme zpracovali Právní stav Územního plánu města Pardubice obsahující Změny I., II., III., IV, V., VI., VI.A, VII., VII.A, VIII., IX. a XII.


V dubnu 2012 nabylo účinnosti vydání X. změny územního plánu města Pardubice

V březnu roku 2014 nabylo účinnosti vydání XV. Změny Územního plánu města Pardubice.

V červnu roku 2014 nabylo účinnosti opatření obecné povahy jehož formou byla vydána XVII.a Změna územního plánu města Pardubice, jejiž zpracování zajišťovala naše společnost.


Stav aktuálních zakázek k datu 07/2016 souvisejících s ÚPM Pardubice:

XVII.b Změna Územního plánu města Pardubice

 • změna prověřuje cca 100 lokalit
 • dokončen variantní návrh změny zpracovaný na základě schváleného zadání změny, probíhá vyhodnocení projednání návrhu změny
 • podrobnosti

XVIII. Změna Územního plánu města Pardubice

 • změna řeší především území kolem pardubického hlavního nádraží (severně od kolejiště), tj. území mezi křižovatkou U Trojice a křižovatkou U Marka vč. prostoru přednádraží, areálu "lihovaru" a plochy stávajícího autobusového nádraží. Dále jsou řešeny plochy kolem hlavní pošty, navrženo je vypuštění záměru komunikace lokalizované mezi areálem pivovaru a sídlištěm Závodu Míru
 • podkladem pro tuto změnu byla územní studie
 • dokončen návrh změny zpracovaný na základě schváleného zadání změny, bude oznámen termín konání společného jednání a lhůta pro uplatnění písemných připomínek k návrhu
 • podrobnosti

XIX. Změna Územního plánu města Pardubice

 • předmětem této změny je prověření změny podmínek pro dopravní propojení oblasti u krematoria (S.K. Neumanna/Pod Břízkami) a Pardubiček, které jsou stanoveny v platné územně plánovací dokumentaci města
 • dokončen variantní návrh změny na základě schváleného zadání změny, probíhá vyhodnocení projednání návrhu změny
 • podrobnosti

XX. Změna Územního plánu města Pardubice

 • změna prověřuje lokality na základě podaných námětů a návrhů na změnu územního plánu
 • zahájeny práce na návrhu změny
 • podrobnosti

Dotazy na Územní plán města Pardubice pokládejte prostřednictvím tohoto formuláře

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti