Upravit stránku

Sledujte úřední desku obce, protože pořizovatel doručí návrh změny veřejnou vyhláškou (§ 50 odst. 3. SZ). Další informace naleznete případně i na internetových stránkách pořizovatele (externí odkaz) (nové okno). Do 30 dnů ode dne doručení bode moci každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

ÚP Nová Ves u Leštiny (externí odkaz) (nové okno)byl zastupitelstvem obce vydán na koci roku 2011 a 8.11.2011 nabyl účinnosti.

Nahoru