Upravit stránku
Úpravy vzešly z vyhodnocení společného jednání o návrhu změny. Následovat bude veřejné projenání tohoto návrhu. Sledujte úřední desku Obce Levínské Olešnice, zde budete o tomto jednání informováni.
Nahoru