Upravit stránku
Územní plán je závazný pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí (§ 43 odst. 5 SZ). V územním řízení stavební úřad mj. posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s územně plánovací dokumentací (§90 SZ).
Nahoru