Upravit stránku

Tento upravený návrh změny ÚP bude nyní projednán na veřejném projednání. Informace o tomto jednání, o možnostech nahlédnutí do této dokumentace a o možnostech uplatnění připomínek a námitek k tomuto návrhu budou zveřejněny na úřední desce obce.

Nahoru