Upravit stránku

Součástí předané dokumentace je Vyhodnocení předpokládaných vlivů Změny č. 1 Územního plánu Dříteč na udržitelný rozvoj území, jehož závěry a doporučení jsou do návrhu změny zapracovány.

Podrobnější informace o územním plánu Dřítče naleznete v našich referencích zde.

Nahoru