Upravit stránku

Protože příslušný orgán uplatnil požadavek na posouzení vlivů této dokumentace na životní prostředí, bylo zpracováno Vyhodnocení vlivů XX. Změny ÚPM Pardubice na udržitelný rozvoj území. V tomto dokumentu jsme zpracovali všechny části mimo SEA hodnocení, které zpracoval RNDr. Milan Macháček.

Nahoru