Upravit stránku

Změny územního plánu (§ 50 odst. 1 stavebního zákona). O tomto návrhu bude konáno společné jednání. Místo a dobu konání doručí pořizovatel (odbor hlavního architekta MMP (externí odkaz) (nové okno)) dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Pardubického kraje a sousedním obcím.

Veřejnosti pořizovatel doručí návrh změny územního plánu veřejnou vyhláškou. Sledujte proto úřední desku MMP (externí odkaz) (nové okno), připomínky bude moci u pořizovatele písemně uplatnit každý do 30 dnů ode dne doručení (§ 50 odst. 3 SZ).

Nahoru