Upravit stránku

Dokončili jsme práce na územní studii (ÚS) pro Město Třebechovice pod Orebem, jejímž předmětem je řešení zastavitelné plochy T13, která byla vymezena územním plánem. Územní studie stanovuje podmínky pro rozhodování o změnách v území a toto její využití bude schvalováno pořizovatelem. Návrh komplexně řeší celou lokalitu, vytváří a stanovuje podmínky pro vznik zástavby rodinných domů, zařízení občanské vybavenosti (sociální péče) a veřejných prostranství. Předmětem územní studie byl návrh dopravní a technické infrastruktury a její projednání s klíčovými dotčenými orgány a vlastníky dotčených pozemků.

Nahoru