Upravit stránku

Pořizovatel studie, kterým je Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, dnes schválil možnost využití naší společností zpracované Územní studie - Libišany - lokalita Z04 podle § 25 stavebního zákona, tj. možnost jejího využití jako územně plánovacího podkladu sloužícího pro rozhodování v území (registrační list ÚS v evidenci územně plánovací činnosti (externí odkaz) (nové okno)).

Dokumentace je přístupná na webu pořizovatele - MMP (externí odkaz) (nové okno).

Nahoru