Upravit stránku

Následovat bude řízení o návrhu územního plánu, jehož součástí bude i veřejné projednání. O termínu a místě jeho konání bude veřejnost vyrozuměna veřejnou vyhláškou vyvěšenou na úřední desce Městského úřadu.

Velké Opatovice leží na severním okraji Jihomoravského kraje, v okrese Blansko, severně od Boskovic. V řešeném území leží Velké Opatovice, Brťov u Velkých Opatovic, Korbelova Lhota, Bezděčí, Svárov a Velká Roudka. Velké Opatovice jsou městem, v kterém žije více než 3600 obyvatel.

Nahoru