Upravit stránku
S tímto dokumentem bude dále pracovat obec (zejména prostřednictvím určeného člena zastupitelstva) a pořizovatel územního plánu, kterým je Městský úřad Přelouč. Tito společně připraví konečnou podobu návrhu zadání územního plánu. Návrh zadání  bude v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona projednán. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky bude moci každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k předloženému návrhu zadání. Na základě výsledků projednání bude návrh zadání ÚP upraven a poté bude Zadání Územního plánu Trnávka předloženo zastupitelstvu obce ke schválení. Na základě schváleného zadání územního plánu bude zpracován návrh územního plánu, který následně bude dle jednotlivých ustanovení stavebního zákona projednán.
Nahoru