Upravit stránku

 V  zadání byl uplatněn požadavek na posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území (příslušný orgán uplatnil požadavek na vyhodnocení vlivů na životní prostředí, vliv na soustavu NATURA 2000, tj. na EVL - evropsky významné lokality a ptačí oblasti, byl vyloučen). . Na zpracování tohoto posouzení jsme se podíleli zpracováním částí C., D. E. a F.

O tomto návrhu ÚP a o vyhodnocení jeho vlivů na se bude konat společné jednání dle § 50 odst. 2 stavebního zákona.

Nahoru