Upravit stránku

Tento podklad bude využit pro zpracování návrhu zadání územního plánu Poříčí nad Sázavou, které bude zpracovávat pořizovatel územního plánu ve spolupráci s určeným zastupitelem. Tento návrh bude následně projednán (možno uplatnit písemné připomínky), na základě výsledků projednání upraven a poté předložen zastupitelstvu obce Poříčí nad Sázavou ke schválení.

Na základě schváleného zadání bude zpracován návrh Územního plánu Poříčí nad Sázavou.

Nahoru