Upravit stránku

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání bude moci každý uplatnit své připomínky. Námitky proti návrhu budou moci ve stejném termínu podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Sledujte proto úřední desku obce Opatovice nad Labem, kde bude tato veřejná vyhláška zveřejněna. Na veřejném projednání zajistíme výklad předložené územně plánovací dokumentace.

Nahoru