Upravit stránku
Tato dokumentace bude nyní doručena veřejnou vyhláškou. Na toto doručení je vázáno nabytí účinnosti Změn č. 3 ÚP Litomyšl.
Nahoru