Upravit stránku

Tento návrh územně plánovací dokumentace bude nyní projednán v rámci společného jednání, jehož místo a dobu konání v nejbližší době oznámí pořizovatel dokumentace. Tohoto jednání se budou účastnit dotčené orgány, krajský úřad, sousední obce a obec Kojice.

Pořizovatel nyní doručí návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů od doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky. Sledujte proto úřední desku obce Kojice, kde bude vše důležité oznámeno.

Nahoru