Upravit stránku
Tato úprava byla zpracována na základě vyhodnocení veřejného projednání. Protože se jedná o podstatnou úpravu návrhu, bude návrh v souladu s  ustanovením § 53 odst. 2 stavebního zákona v rozsahu provedených úprav znovu projednán na opakovaném veřejném projednání. O termínu konání tohoto jednání budete informováni na úřední desce obecního úřadu.
Nahoru