Upravit stránku

O tomto návrhu bude konáno společné jednání. Místo a dobu konání doručí pořizovatel (MÚ Holice (externí odkaz) (nové okno)) dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Pardubického kraje a sousedním obcím.

Veřejnosti pořizovatel doručí návrh územního plánu veřejnou vyhláškou. Sledujte proto úřední desku obce (externí odkaz) (nové okno), připomínky bude moci každý u pořizovatele písemně uplatnit  do 30 dnů ode dne doručení (§ 50 odst. 3 SZ).

Nahoru