Upravit stránku

Tato dokumentace byla základním podkladem pro navazující zpracování základního textu zadání územního plánu. Vlastní návrh zadání územního plánu zpracuje pořizovatel ve spolupráci s určeným členem Zastupitelstva obce Čtyřkoly (externí odkaz) (nové okno).  Tento návrh zadání bude projednán dle stavebního zákona, tj. ve stanovené lhůtě bude moci každý uplatnit písemné připomínky, a na základě výsledků tohoto projednání bude zadání upraveno. Poté bude předloženo zastupitelstvu obce ke schválení.

Nahoru