Upravit stránku

Územní plán byl vydán Zastupitelstvem obce Poříčí nad Sázavou dne 6. 9. 2019. Proces pořízení nového územního plánu této obce, která leží severně od Benešova, byl zahájen v únoru roku 2015, kdy bylo schváleno pořízení ÚP Poříčí nad Sázavou.

Úřadem územního plánování, který posuzuje soulad stavebních záměrů s územně plánovací dokumentací, je pro území obce Poříčí nad Sázavou Městský úřad Benešov.

Nahoru