Upravit stránku
Studie je v souladu s ideovým řešením Uzemní studie Malý Labský náhon v Hradci Králové (zpracovatel SLADKÝ&PARTNERS s.r.o. - Ateliér VAS), která řešila širší územní celek. Zadání architektonické studie, kterou jsme zpracovali, vymezilo řešené území a specifikovalo požadavky na řešení. Návrh respektuje vlastnické poměry v území a ukazuje možnosti zahájení přestavby centra Kuklen.
Nahoru