ÚZEMNÍ PLÁN, NÁMITKA

Kdo může podat a uplatnit námitky proti návrhu územního plánu nebo proti návrhu změny územního plánu?

Námitky proti návrhu územního plánu a námitky proti změně územního plánu může mj. podat každý vlastník pozemku nebo stavby v území, které je řešené příslušným územním plánem. Může tak učinit ale pouze v konkrétní fázi procesu jeho pořízení, resp. pouze v přesně stanovených termínech. Ty jsou odvozeny ze zákonných lhůt a od data doručení příslušné fáze procesu pořízení územního plánu. 

Návrh územního plánu, vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území (pokud se zpracovává) a oznámení o konání veřejného projednání je doručováno výhradně veřejnou vyhláškou! Vlastník nemovitosti tedy není jako jednotlivec informován o přípravě nového územního plánu ani o jeho změně. Ve vlastním zájmu je třeba sledovat aktuální dění v obci, na jejímž území vlastníte nemovitosti, nejlépe pak úřední desku obce.

 

V které fázi procesu pořízení územního plánu je možné uplatnit námitku proti jeho návrhu?

Návrhem řešení dotčená osoba (fyzická či právnická) tak může učinit pouze v rámci řízení o územním plánu. Počátkem využitelné lhůty je den zveřejnění veřejné vyhlášky, jejímž prostřednictvím se návrh územního plánu doručuje, a kterou je dále oznámeno datum konání veřejného projednání návrhu územního plánu. Konec lhůty je stavebním zákonem definován termínem „do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání“.

 

Jaké jsou náležitosti námitky proti územnímu plánu?

Námitka má zákonem definované náležitosti, mezi které patří mj. vymezení území dotčeného námitkou a její odůvodnění. Podrobnost zpracování námitky je na zvážení oprávněné osoby. Z judikatury vyplývá důležitý aspekt: "Míra podrobnosti a konkrétnosti (kvality) vznesených námitek zpravidla předurčuje míru podrobnosti jejich vypořádání".

 

Kdo námitku vyhodnocuje, kdo zpracovává návrh o rozhodnutí o námitkách a kdo o ní rozhoduje?

Při vyhodnocování výsledků projednání pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem zpracuje s ohledem na veřejné zájmy návrh rozhodnutí o námitkách. Tento návrh doručuje dotčeným orgánům a krajskému úřadu jako nadřízenému orgánu. Tyto orgány a úřady k němu ve lhůtě 30 dnů uplatňují svá stanoviska. Pokud je to nezbytné, zajistí pořizovatel úpravu návrhu územního plánu.

O námitkách rozhoduje zastupitelstvo obce při vydávání územního plánu.

 

Lze uplatnit námitku v rámci opakovaného veřejného projednání?

Námitku lze uplatnit i v rámci opakovaného veřejného projednání.  Opakované veřejné projednání se koná v případě, že dojde na základě veřejného projednání k podstatné úpravě návrhu územního plánu. Podstatnou úpravou může být např. vymezení nové zastavitelné plochy. Pozor, po veřejném projednání upravený návrh ÚP se při opakovaném veřejném projednání projednává pouze v rozsahu úprav. Tedy námitka se musí týkat pouze měněných částí, pokud se bude týkat částí v této fázi neměněných, bude odmítnuta.

 

Jak Vám můžeme s námitkou pomoci?

Jako jednu ze služeb nabízíme vypracování námitek proti návrhům územních plánů. Při jejich přípravě nastudujeme zveřejněnou dokumentaci, vyhodnotíme potenciální účinky a dopady návrhu územního plánu na Vaše zájmy v území. Odhadneme důsledky záměrů, pro které územní plán vytváří podmínky, zanalyzujeme územním plánem stanovené podmínky a jejich možné dopady na Vaše statky a záměry. Zpracujeme vlastní námitku vč. všech jejích legislativních náležitostí, zapracujeme aktuální judikaturu a zpracujeme její podrobné odůvodnění.


Máte zájem o přípravu a zpracování námitek proti územnímu plánu? Napište nám:

  • Položky označené hvězdičkou (* ) jsou povinné.
ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti