Magistrát města Pardubic, Odbor hlavního architekta, Oddělení územního plánování, jako úřad územního plánování dnes oznámil zahájení řízení o Změně č. 3 Územního plánu Stéblová.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 Územního plánu Stéblová se bude konat 10. 7. 2018 ve 14 hodin v budobě místního obecního úřadu.

Naší společností zpracovaný Návrh Změny č. 3 Územního plánu Stéblová je vystaven k veřejnému nahlédnutí na Oddělení územního plánování  MMP a na Obecním úřadu obce Stéblová (externí odkaz) a dále pak na webu MMP (externí odkaz) a to od 29. 5. 2018 do 18. 7. 2018.

Změna č. 3 Územního plánu Stéblová je pořizována v souladu s § 55a stavebního zákona zkráceným postupem.

Veřejná vyhláška, kterou je zahájení řízení oznámeno  je zveřejněna na obecní úřední desce (externí odkaz).

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání (do 18.7.2018) může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. Připomínky a námitky se uplatňují písemně na Magistrátu města Pardubic, odboru hlavního architekta, Štrossova 44, Pardubice 530 21. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti