Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, jako úřad územního plánování oznámil zahájení řízení o Změně č. 3 Územního plánu Bítovany.

Veřejné projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bítovany se bude konat 2. 7. 2018 v 16 hodin na obecním úřadě v Bítovanech (externí odkaz).

Naší společností zpracovaný Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bítovany je vystaven k veřejnému nahlédnutí na odboru Územního plánování a regionálního rozvoje MÚ v Chrudimi a na Obecním úřadě v Bítovanech a dále pak na webu měského úřadu a to od 1. 6. 2018 do 9. 7. 2018.

Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání může každý uplatnit své připomínky a vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti uplatnit své námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva a vymezit území dotčené námitkou. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti