Požádali jsme příslušný orgán ochrany přírody o stanovisko k navrhovanému obsahu změny ÚP. V tomto stanovisku příslušný úřad uvede, zda je možné vyloučit významný vliv návrhu změny ÚP na evropsky významnou lokalitu (EVL) nebo ptačí oblast tj. zda bude požadovat tzv. naturové hodnocení (vliv na soustavu NATURA 2000 (externí odkaz) - soustavu chráněných území evropského významu). 

Dále bude požádán krajský úřad o stanovisko k navrhovanému obsahu změny územního plánu, ve kterém i s přihlédnutím ke stanovisku orgánu ochrany přírody (viz výše) uvede, zda má být návrh změny posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí.

Z těchto stanovisek tak vyplyne případná povinnost zpracovat vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Po získání těchto stanovisek bude moci oprávněný investor podat kompletní Návrh na pořízení změny územního plánu u příslušné obce. Pořizovatel následně posoudí úplnost tohoto návrhu a jeho soulad s právními předpisy.

O předloženém návrhu na pořízení změny bude poté rozhodovat zastupitelstvo příslušné obce. Pokud zastupitelstvo ve svém rozhodnutí výslovně uvede, že změna bude pořizována zkráceným způsobem, bude při procesu pořízení změny postupováno podle § 55 b stavebního zákona.

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti