Upravit stránku

Zajistíme zpracování inženýrských staveb - jsou zpracovávány především na úrovni koncepčních dokumentů - studie dopravní obslužitelnosti konkrétních území, trasování komunikací -  motorových, cyklistických i pěších, studie odkanalizování, zásobování pitnou vodou, studie protipovodňových opatření apod.

Nahoru