Upravit stránku
Zajistíme zpracování projektů dopravních staveb. Jsou zpracovávány především na úrovni koncepčních dokumentů - studie dopravní obslužitelnosti konkrétních území, trasování komunikací - motorových, cyklistických i pěších, studie odkanalizování, zásobování pitnou vodou, studie protipovodňových opatření apod.
Nahoru