Upravit stránku

Veřejné projednání návrhu Změny č. 3 ÚP Choceň

Veřejné projednání tohoto návrhu změny ÚP se bude konat dne 10. 2. 2021 od 13 hodin na Městském úřadu Choceň. V řízení o návrhu této změny ÚP je možné uplatnit připomínky a námitky proti projednávanému návrhu, a to podle ust. § 52 stavebního zákona.

Nahoru