Upravit stránku
Tento návrh změny ÚP bude nyní projednán na společném jednání. Informace o termínu a místě jeho konání a informace o možnosti uplatnění připomínek k tomuto návrhu bude doručena veřejnou vyhláškou, která bude zveřejněna na úřední desce obce.
Nahoru