Upravit stránku

Dotčené orgány budou moci uplatnit svá stanoviska do 30 dnů od konání tohoto jednání, ve stejné lhůtě budou moci sousední obce uplatnit připomínky k předloženému návrhu. Dále pořizovatel doručí veřejnosti tento návrh změny ÚP veřejnou vyhláškou. Do 30 dnů ode dne doručení bude moci každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky.

O zahájení lhůty pro uplatnění připomínek budete informováni na úřední desce obce Borek (externí odkaz) (nové okno).

Podrobné informace o územním plánu obce Borek a jeho změnách naleznete zde (externí odkaz) (nové okno) na stránkách pořizovatele, kterým je Magistrát města Pardubice, Odbor hlavního architekta.

Nahoru