Upravit stránku

Návrh územního plánu je k veřejnému nahlédnutí vystaven na odboru stavebním Městského úřadu Přelouč a na obecním úřadu Kojice.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání tj. do 4.7.2016 může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.  Při veřejném projednání proběhne výklad územně plánovací dokumentace.

Nahoru