Upravit stránku
V souladu s § 22 stavebního zákona jsme zajistili výklad územně plánovací dokumentace prostřednictvím promítané a komentované prezentace. Na jednání bylo dále s přítomnými občany obce a vlastníky pozemků a staveb v řešeném území diskutováno o částech dokumentace ke kterým měli dotazy, zvažovali uplatnění připomínek či podání námitek proti návrhu tohoto územního plánu. Do sedmi dnů ode dne konání tohoto jednání může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby své námitky.
Nahoru