Upravit stránku
Studie prověřila a navrhla novou zástavbu ve vazbě na severní okraj stávající zástavby Libišan. Zpracování územní studie je podmínkou pro rozhodování o změnách v území v zastavitelné ploše Z04, která byla vymezena Územním plánem Libišany, který naše společnost také zpracovávala.
Nahoru