Upravit stránku

Byly provedeny úpravy dle požadavků, které vyplynuly z  vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a z vyhodnocení připomínek. O  tomto upraveném návrhu bude vedeno řízení, jehož součástí bude veřejné projednání, které se bude konat 31.7.2017 na obecním úřadě v Tehově.

Další postup při pořízení této územně plánovací dokumentace se bude odvíjet od výsledků dalšího projednávání a budete o něm informováni na internetových stránkách obce Tehov (externí odkaz) (nové okno) a na úřední desce.

Nahoru