Upravit stránku

Tento návrh byl zpracován na základě schváleného zadání územního plánu. O  tomto návrhu bude vedeno společné jednání, jehož termín a místo konání bude pořizovatelem (obec Tehov (externí odkaz) (nové okno))  oznámeno dotčeným orgánům, Krajskému úřadu Středočeského kraje a  sousedním obcím. Dále bude tento návrh územního plánu doručen veřejnou vyhláškou a do 30 dnů ode dne doručení může každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k tomuto návrhu.

Podrobné informace u Územním plánu Tehov můžene sledovat na internetových stránkách obce (externí odkaz) (nové okno).

Nahoru