RSSRSS

Aktuality

Jako hosté jsme se dnes zúčastnili akce "Porada pracovníků úřadů územního plánování a obecních úřadů splňujících kvalifikační požadavky", kterou uspořádal Krajský úřad Pardubického kraje.

Zástupci odboru rozvoje, fondů EU, cestovního ruchu z oddělení územního plánování zúčastněné posluchače seznámili s aktuálními informacemi z úseku územního plánování (novela stavebního zákona, dotační tituly, aktualizace Zásad územního rozvoje Pardubického kraje (ZÚR Pk), plánované akce, konference a školení). Hlavním a zásadním tématem porady byla problematika Územního systému ekologické stability (ÚSES) jako nástroje ochrany přírody a krajiny. Přednášející byla Ing. Voženílková z oddělení ochrany krajiny a lesa Ministerstva životního prostředí. 

Diskutována byla témata jako význam ÚSES pro ochranu přírody a krajiny, nová metodika vymezování ÚSES, vztah vymezení ÚSES v plánu ÚSES, v zásadách územního rozvoje, v územním plánu a další aspekty.

Velice děkujeme za možnost účasti a zajištění přístupu k aktuálním informacím.

Účast na poradě pracovníků úřadů územního plánování - Územní systém ekologické stability, více »

Pro obec Trnávka jsme zpracovali doplňující průzkumy a rozbory, provedli jsme analýzu územně analytických podkladů (ÚAP ORP Přelouč) a zpracovali základní pracovní verzi návrhu zadání územního plánu. S tímto dokumentem bude dále pracovat obec (zejména prostřednictvím určeného člena zastupitelstva) a pořizovatel územního plánu, kterým je Městský úřad Přelouč. Tito společně připraví konečnou podobu návrhu zadání územního plánu. Návrh zadání  bude v souladu s § 47 odst. 2 stavebního zákona projednán. Do 15 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky bude moci každý u pořizovatele uplatnit písemné připomínky k předloženému návrhu zadání. Na základě výsledků projednání bude návrh zadání ÚP upraven a poté bude Zadání Územního plánu Trnávka předloženo zastupitelstvu obce ke schválení. Na základě schváleného zadání územního plánu bude zpracován návrh územního plánu, který následně bude dle jednotlivých ustanovení stavebního zákona projednán.

Územní plán Trnávka - doplňující průzkumy a rozbory a pracovní návrh zadání územního plánu, více »

Data Územního plánu Labské Chrčice jsme zpracovali a předali objednateli ve standardizovaném členění dle požadavků metodiky MINIS (Minimální standard pro digitální zpracování územních plánů v GIS). Předmětem tohoto zpracování je získat standardně zpracované vrstvy vybraných jevů územního plánu v GIS pro potřeby dalšího využití mj. např. k zajištění jednotné digitální prezentace grafické části územních plánů na internetu.

Územní plán Labské Chrčice - data ÚP zpracovaná dle metodiky MINIS, více »

Hledáme externí dodavatele specializovaných částí územně plánovacích dokumentací, územně plánovacích podkladů a projektových dokumentací - v oborech dopravní a technická infrastruktura.

Spolupráce by spočívala v návrhu řešení dopravní a technické infrastruktury především v úrovni územních studií, regulačních plánů a návrhů veřejných prostranství (ve všech fázích projektové přípravy), ale i na projektech pozemních staveb.

S ohledem na širokou škálu zpracovávaných projektů a různou úroveň problematiky si tímto dovolujeme oslovit zkušené i začínající projektanty.

Pro dlouhodobou spolupráci hledáme dopravního specialistu a specialistu na řešení technické infrastruktury, více »

Obci Labské Chrčice jsme dnes předali návrh územního plánu pro vydání. Návrh byl na základě vyhodnocení výsledků řízení o územním plánu upraven a nyní bude předložen zastupitelstvu obce, které bude na svém zasedání rozhodovat o jeho vydání. Územní plán se vydává opatřením obecné povahy.

Územní plán Labské Chrčice - ÚP pro vydání zastupitelstvem obce, více »

Na základě vyhodnocení výsledků projednání (vyhodnocení opakovaného veřejného projednání) jsme upravili návrh územního plánu Opatovic nad Labem. Dokumentace bude nyní v rozsahu provedených úprav projednána na druhém opakovaném veřejném projednání.

O termínu a místě konání tohoto veřejného projednání budete informování na úřední desce obce Opatovice nad Labem.

Územní plán Opatovice nad Labem - upravený návrh ÚP po opakovaném veřejném projednání, více »

Dnes jsme dokončili zakázku Územní plán Dolní Ředice. Závěrečnou etapou bylo zpracování úprav po opakovaném veřejném projednání a zpracování digitálních dat územního plánu dle požadavků metodiky MINIS.

Územní plán Dolní Ředice - územní plán pro vydání, více »

Dokončili jsme práce na návrhu územní studie veřejných prostranství, která je zpracovávána jako součást akce "Územní studie veřejných prostranství v ORP Nová Paka". Předmětem řešení byla lokalita "U Kostelíčka" v obci Úbislavice.

Úzení studie veřejných prostranství - Úbislavice - U Kostelíčka - návrh ÚS, více »

Podle závěrů vyhodnocení projednání návrhu územního plánu Tehova, který byl zpracován na základě zadání územního plánu, jsme tento návrh upravili. Byly provedeny úpravy dle požadavků, které vyplynuly z vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a z vyhodnocení připomínek. O tomto upraveném návrhu bude vedeno řízení, jehož součástí bude veřejné projednání, které se bude konat 31.7.2017 na obecním úřadě v Tehově.

Územní plán Tehov - upravený návrh ÚP po společném jednání, více »

Dokončili jsme úpravy návrhu územního plánu Kojic. Dokumentace bude předložena zastupitelstvu obce k vydání.

Územní plán Kojice - územní plán pro vydání zastupitelstvem, více »


Kde nás najdete

Ateliér 'AURUM' s.r.o.
Jiráskova 21
530 02 Pardubice

Tel.:  +420 466612213
         +420 466612214
Mobil: +420 602137322
E-mail:

Datová schránka: kh2nw4r

Skype: Atelier AURUM s.r.o.

GPS Loc: N 50.03553 E 15.78048

FacebookAtelier "AURUM" s.r.o.

Podrobné kontakty »

Proč právě Atelier AURUM?

  • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru
  • Garantujeme odborné zpracování dokumentace a podkladů
  • Jsme sehraný kolektiv
  • Nabízíme kvalitní práci za rozumnou cenu


© 2017, Ateliér AURUM s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing