Jetřichov - Územní plán

Objednatelem této zakázky je Obec Jetřichov.

Pořizovatelem dokumentace je Městský úřad Broumov, útvar tajemníka města, resp. jeho podsložka Úřad územního plánování.

První etapu tj. Návrh ÚP jsme dokončili v lednu roku 2010, v říjnu téhož roku jsme dokončili 2. etapu zakázky - upravený Návrh územního plánu po společném jednání. Upravený návrh po veřejném projednání (tzv. čistopis) jsme dokončili v březnu 2011 (vč. předání dat ÚP dle podmínek MINIS), což byla poslední etapa zpracování této zakázky.


V minulosti jsme byli zpracovatelem územně plánovací dokumentace řešící správní území obce Jetřichov. V roce 2002 jsme dokončili Územní plán obce Jetřichov (ÚPO Jetřichov). V roce 2008 byly započaty práce na novém územním plánu - viz výše.


Obec Jetřichov

Jetřichov leží v severozápadní části Broumovského výběžku, kterému dominují linie Javořích hor Broumovských stěn. Významnými většími sídly v tomto regionu jsou BroumovMeziměstí.

Správní území obce Jetřichov, která je obcí trvalého významu, je tvořeno jedním katastrálním územím (Jetřichov) o rozloze 925 ha. Osou řešeného území je tok Jetřichovského potoka, který je pravostranným přítokem Stěnavy, zasahující do severního okraje katastru. Obcí prochází komunikace II. třídy – II/302 Otovice – Meziměstí, která se v centru obce kříží s III/3024. Ta je osou zastavění sídla a vede paralelně s tokem potoka. Od těchto linií se odvozuje i urbanistická struktura sídla. Další komunikace II. třídy, která prochází jižní částí katastru, je II/303 – Broumov – Police n/Metují – Náchod. Připojuje celé území Broumovského výběžku na vnitrozemí.

Struktura zástavby celého Broumovského výběžku i struktura zástavby jednotlivých sídel je civilizační a historickou, ale zároveň i krajinářskou hodnotou, která by měla být dalším rozvojem jednotlivých sídel regionu jako celku maximálně respektována.

Svou polohou je obec vázána na obě města v regionu, ale především na město Broumov. To platí jak o vazbách na vyšší občanskou vybavenost, pracovní příležitosti, tak na některé složky technické infrastruktury ale i vazby dopravní. S Broumovem obec spojují obě komunikace II. třídy, které procházejí katastrem. Vzájemná provázanost s okolními sídly a katastrálními územími je kromě oblasti technické a dopravní infrastruktury i v systémech, které procházejí širším územím jako např. územní systém ekologické stability. Ten je v řešeném území zastoupen především rozsáhlým nadregionálním biokoridorem K 94 s osou borovou, který se řešeného území dotýká a jeho ochranné pásmo zasahuje významnou část katastru, a regionálním biokoridorem RBK 753 řeky Stěnavy. Spolu se sítí lokálních biokoridorů a lokálními biocentry hraje ÚSES významnou úlohu především v přirozených vazbách na širší okolí.
Broumovské stěny jsou dominantou širokého okolí, nejen Jetřichova. Svou hmotou, přírodní a krajinářskou hodnotou mají mimořádný význam pro celou Broumovskou kotlinu. Celé řešené území leží v CHKO Broumovsko a řada lokalit je evidována jako přírodně cenná. Broumovské stěny jsou vyhlášeny Národní přírodní rezervací, tato část je zahrnuta do Evropsky významné lokality Broumovské stěny a Ptačí oblast Broumovsko.

Jetřichov

Kontaktní formulář

Dotazy na územní plán Jetřichova pokládejte prostřednictvím tohoto formuláře. Rádi Vám odpovíme.

Tisknout


Kde nás najdete

Ateliér 'AURUM' s.r.o.
Jiráskova 21
530 02 Pardubice

Tel.:  +420 466612213
         +420 466612214
Mobil: +420 602137322
E-mail:

Datová schránka: kh2nw4r

IČ: 42937680

Skype: Atelier AURUM s.r.o.

GPS Loc: N 50.03553 E 15.78048

FacebookAtelier "AURUM" s.r.o.

Podrobné kontakty »

Proč právě Atelier AURUM?

  • Máme dlouholeté zkušenosti v oboru
  • Garantujeme odborné zpracování dokumentace a podkladů
  • Jsme sehraný kolektiv
  • Nabízíme kvalitní práci za rozumnou cenu


© 2019, Ateliér AURUM s.r.o. – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing